Point/Counterpoint: DraftKings Thanksgiving Short Slate
Posted in Uncategorized

Point/Counterpoint: DraftKings Thanksgiving Short Slate

Oleh Megan Shoup dan Steve Shoup: Kami berdua suka bermain Short Slate dalam fantasi harian NFL. Slate pendek memberi Anda…

Continue Reading... Point/Counterpoint: DraftKings Thanksgiving Short Slate
Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 6
Posted in Uncategorized

Point/Counterpoint: Minggu 10 Papan Tulis Pendek

Oleh Megan Shoup dan Steve Shoup: Kami berdua suka bermain Short Slate dalam fantasi harian NFL. Slate Early Only dan…

Continue Reading... Point/Counterpoint: Minggu 10 Papan Tulis Pendek
Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 10
Posted in Uncategorized

Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 10

Oleh Megan Shoup dan Steve Shoup: Setiap minggu musim fantasi harian membawa perdebatan baru tentang permainan inti, fade, tumpukan permainan,…

Continue Reading... Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 10
Point/Counterpoint: Minggu 9 Slate Pendek
Posted in Uncategorized

Point/Counterpoint: Minggu 9 Slate Pendek

Oleh Megan Shoup dan Steve Shoup: Kami berdua suka bermain Short Slate dalam fantasi harian NFL. Slate Early Only dan…

Continue Reading... Point/Counterpoint: Minggu 9 Slate Pendek
Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 9
Posted in Uncategorized

Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 9

Oleh Megan Shoup dan Steve Shoup: Setiap minggu musim fantasi harian membawa perdebatan baru tentang permainan inti, fade, tumpukan permainan,…

Continue Reading... Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 9
Point/Counterpoint: Minggu 8 Slate Pendek
Posted in Uncategorized

Point/Counterpoint: Minggu 8 Slate Pendek

Oleh Megan Shoup dan Steve Shoup: Kami berdua suka bermain Short Slate dalam fantasi harian NFL. Slate Early Only dan…

Continue Reading... Point/Counterpoint: Minggu 8 Slate Pendek
Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 8
Posted in Uncategorized

Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 8

Oleh Megan Shoup dan Steve Shoup: Setiap minggu musim fantasi harian membawa perdebatan baru tentang permainan inti, fade, tumpukan permainan,…

Continue Reading... Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 8
Point/Counterpoint: Minggu 7 Strategi Slate Pendek
Posted in Uncategorized

Point/Counterpoint: Minggu 7 Strategi Slate Pendek

Oleh Megan Shoup dan Steve Shoup: Kami berdua suka bermain Short Slate dalam fantasi harian NFL. Slate Early Only dan…

Continue Reading... Point/Counterpoint: Minggu 7 Strategi Slate Pendek
Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 7
Posted in Uncategorized

Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 7

Oleh Megan Shoup dan Steve Shoup: Setiap minggu musim fantasi harian membawa perdebatan baru tentang permainan inti, fade, tumpukan permainan,…

Continue Reading... Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 7
Point/Counterpoint: Strategi DraftKings Minggu 5
Posted in Uncategorized

Point/Counterpoint: Minggu 6 Strategi Slate Pendek

Oleh Megan Shoup dan Steve Shoup: Kami berdua suka bermain Short Slate dalam fantasi harian NFL. Slate Early Only dan…

Continue Reading... Point/Counterpoint: Minggu 6 Strategi Slate Pendek